Kdysi, když jsme  vařily o prázdninách, jo to byly časy…